عینک آفتابی - 60 درصد مردم صربستان روزنامه‌خوان هستند