عینک آفتابی - وزیر صنعت:ذخایر کالاهای اساسی کافی است